ساخت سکوی متحرک حفاری گاز (پونی بیس)

Ponybase

تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه

Pipeline

راه اندازی تاسیسات ورودی دریافت گازهای همراه (طرح آماک)

Amak

پروژه گاززدایی از گوگرد ورودی به واحد دانه بندی

Sulfur De-gassing
فارسی