مشخصات
ابعاد عرشه طول 22/5 متر عرض 9/5 متر
ارتفاع 5/2 متر از سطح زمین
طول ریل 96 متر
سیستم حرکت هیدرولیک
بار استاتیک 1450 MT
بار دینامیک 850 MT
کلاس دکل حفاری 2000 hp

شرکت صنایع فلزی کوشا برای اولین بار در ایران در سال های 1387 و 1389 پروژه EPC سکوی متحرک دکل های حفاری چاه های گاز را برای شرکت ملی نفت ایران (شرکت مهندسی و توسعه نفت، طرح حفاری کیش و شرکت نفت فلات قاره ایران، چاه های کلاستر غربی در جزیره خارگ) با استفاده از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری آغاز کرده و به ترتیب در سال های 1388 و 1390 ساخت و نصب سه دستگاه پونی بیس را به پایان رساند.

سکوهای متحرک سکوهای حفاری هستند که قابلیت حرکت و جابجایی دارند این سکوها تا محل مورد نظر حرکت کرده و پس از توقف، عملیات حفاری را در میدان های نفتی یا گازی با چاه های موازی، بدون نیاز به مونتاژ و دمونتاژ مکرر دکل فراهم کرده و ضمن افزایش سرعت، هزینه های عملیاتی و پشتیبانی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

فارسی