فروش تجهیزات یک کارخانه روغن کشی به ظرفیت 25 تن در روز ( مقدماتی , اکستراکشن , تصفیه ) به فروش رفت

فروش تجهیزات یک کارخانه روغن کشی به ظرفیت 100 تن در روز ( مقدماتی , اکستراکشن , تصفیه ) آماده تحویل می باشد