فروش کارخانجات روغنکشی با ظرفیت ۲۵ تن

مختص دانه های سویا ، کلزا ، آفتاب گردان و سایر دانه های روغنکشی
شامل خط مقدماتی ، اکسترکشن و تصفیه
تمامی ماشین آلات درون کارخانه کوشا تولید شده و آماده بازدید متقاضیان عزیز میباشد