• ساخت دستگاه زباله سوز ( کارفرما شرکت آذیش برزین آینده)
  • ساخت کلمپ و ساپورت لوله ( کارفرما شرکت فولاد هرمزگان)
  • ساخت سینی های برج تقطیر پالایشگاه بانیاس ( پروژه صانیر )

دستگاه زباله سوز با قابلیت تولید گاز و ASH به ظرفیت 500 کیلوگرم زباله ورودی

ساخت کلمپ و ساپورت لوله

ساخت سینی های برج تقطیر پالایشگاه