انواع صفحات فیلتر پرس

filter-press3

ساخت دستگاه پرکننده مایعات

Oil-filling

ساخت دستگاه قیچی برنده

Demolition-shear