با توجه به نیاز مراکز درمانی در زمینه امحاء زباله های بیمارستانی و نبود شرایط مناسب جهت دفع این پسماندها، شرکت صنایع فلزی کوشا در سال 1385 اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات امحاء زباله های بیمارستانی با سیستم های اتوکلاو و حرارت خشک با امکان خرد کردن پسماندهای بیمارستانی با ظرفیت های مختلف نموده و هم اکنون با نصب این تجهیزات در مراکز درمانی سراسر کشور بعنوان یکی از شرکت های برتر در امر امحاء زباله های بیمارستانی مطرح می باشد.

عملکرد دستگاه های امحاء زباله های بیمارستانی تمام اتوماتیک با کنترل PLC بر اساس استریل نمودن توسط سیستم های حرارت خشک و اتوکلاو در 3 مدل مختلف متناسب با نیازهای مراکز درمانی است.

کاتالوگ تجهیزات امحاء زباله های بیمارستانی”