Biofuel'

 

با توجه به اهمیت مسئله تولید سوخت های گیاهی در دنیا، بررسی و امکان سنجی طراحی و ساخت کارخانه ی تولید بیو دیزل از بیومس گیاهی (دانه های روغنی) و همچنین اتانول سوختی از ذرت و مواد اولیه نشاسته دار در واحد R & D شرکت از سال 1385 آغاز گردید که پس از انجام آزمایش های متعدد در آزمایشگاه شرکت و استفاده از منابع متعدد بین المللی، طراحی یک واحد تولید اتانول به ظرفیت 30 میلیون گالن در سال و یک کارخانه تولید بیو دیزل به ظرفیت 20 میلیون گالن در سال به اتمام رسید و در حال حاضر مقدمات لازم جهت احداث یکی از این کارخانجات در منطقه صنعتی چابهار در حال انجام می باشد.