wind-turbine

 

با توجه به منابع متعدد انرژی های تجدید شونده در کشور همچون وجود سایت های بادی بسیار مناسب و لزوم بهره مندی از این منابع، با برقراری ارتباط با سازمان انرژی های نوی ایران، مراحل طراحی اولین توربین بادی به ظرفیت 2 مگا وات در کشور با نظارت سازمان انرژی های نو در شرکت صنایع فلزی کوشا آغاز گردید و با کمک کارشناسان این دو شرکت مراحل طراحی توربین بادی مذکور در حال انجام می باشد و مقرر گردید پس از اتمام طراحی ها و با تامین منابع مالی مورد نیاز، اولین توربین بادی با ظرفیت مذکور در سایت بادی چابهار ساخته و نصب گردد.