پروژه مذکور تحت عنوان عملیات تامین و نصب تجهیزات و راه اندازی پروژه تاسیسات ورودی دریافت گازهای همراه (طرح آماک) مجتمع پتروشیمی رازی می باشد که از سال 1385 آغاز و به مدت 21 ماه به طول انجامید. این قرارداد شامل خرید مصالح، عملیات ساختمانی، تجهیز کارگاه، پی ریزی، تامین کلیه تجهیزات ابزار دقیق، کنترل ولو، DCS، ساخت تجهیزات ثابت مکانیکی، تامین و اجرای 6000 اینچ پایپینگ رو زمینی و اتصال به زمین، ارائه خودرو به نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت، برچیدن کارگاه و نصب و راه اندازی بوده است.