پروژه EPC مذکور شامل خرید، تهیه متریال و اجرای خط لوله کشی گاز به طول 28 کیلومتر در میدان گازی دهلران به کارفرمایی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می باشد.

لوله های پروژه مذکور با سایز 8 اینچ از کشور چین (شرکت های مورد تایید کارفرما) خریداری شده و به همراه سایر ملزومات مانند شیرهای سرچاهی و لوازم ابزار دقیق تحویل کارفرما گردید تا پس از تایید در محل سایت مورد استفاده قرار گیرد.