کولرهای هوایی تجهیزات انتقال حرارت صنعتی می باشند که بطور کل در مکان هایی مورد استفاده قرار میگیرند که امکان استفاده از منابع آبی بعنوان سیستم های خنک کننده بنا بر دلایل مختلفی از جمله صرفه اقتصادی یا فرایندی موجود نباشد.

بانک کولرهای هوایی شامل فین تیوب باندل، فن رینگ، فن های محوری همراه با یونیت درایوهای مناسب و استراکچر محافظت کننده می باشد. شرکت صنایع فلزی کوشا بر حسب درخواست کارفرما قادر به ساخت کولرهای هوایی با ظرفیت های مختلف می باشد.