هیترها و بویلرها به عنوان یکی از مهم ترین تجهیزات و ماشین آلات گرمایشی بوده که در صنایع مختلف از جمله نفت گاز پتروشیمی، بیمارستانی، غذایی و … مورد استفاده قرار می گیرد. منبع حرارتی آن ها در صنایع، بسته به توان مورد نیاز در فرایند می تواند احتراق یک نوع سوخت مانند نفت، گاز طبیعی و یا المنت های حرارتی باشد.

شرکت صنایع فلزی کوشا ساخت انواع پیش گرمکن ها در صنعت نفت و گاز، بویلرهای 5 و 10 تنی با فشار 11 و 12 بار برای کارخانجات روغنکشی قزاقستان و تاجیکستان و همچنین بویلرهای گازی 150، 300 و 500 کیلویی جهت تامین بخار دستگاه های امحا زباله بیمارستانی را در سابقه کاری خود دارد و اخیرا ساخت دو عدد بویلر برقی برای تجهیزات بیمارستانی را آغاز نموده است.