مبدل با متریال خاص

Heat-exchanger2-mini

مبدل صفحه ای

Plate-heat-exchanger

مبدل پوسته و لوله

Shell&tube-Heat-exchanger