۱ . مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار مخارنی استوانه ای یا کروی می باشند که توانایی نگهداری مایعات و گازها با فرایند شیمیایی و بارگذاری های مختلف (فشار داخلی، فشار خارجی، خلا) را دارا می باشند. شرکت صنایع فلزی کوشا برای طراحی و ساخت این نوع از مخازن بنا بر درخواست کارفرما از استانداردهای مختلفی همچون ASME Section VIII، PD 5500 استفاده می کند.

۲. مخازن اتمسفریک

مخازن اتمسفریک، مخازن ذخیره ای می باشند که به دو نوع عمودی (Vertical) و افقی (Horizontal) طبقه بندی می شوند و بسته به فشار داخلی مورد نظر از دو استاندارد API 650 و API 620 استفاده می شود.

  •  فشار داخلی 0 تا 18 Kpa استاندارد API 650
  • فشار داخلی 18 تا 25 Kpa استاندارد API 620

3 . راکتور

راکتورها تجهیزات ثابتی می باشند که شرایط و محیط لازم جهت انجام واکنش های شیمیایی را بوجود می آورند و با توجه به عملکرد آنها به دو دسته کلی: راکتورهای پیوسته (Continues Reactor) و ناپیوسته (Batch Reactor) تقسیم می شوند.