نیروگاه ها علاوه بر تولید انرژی خود بعنوان بزرگترین مصرف کننده های انرژی در صنعت مطرح می باشند. افزایش بازده هر کدام از تجهیزات مورد استفاده در آن اعم از هیترهای فشار قوی و ضعیف، کندانسورها و … می تواند سهم بسزایی در صرفه جویی انرژی داشته باشد. شرکت صنایع فلزی کوشا با ساخت هیتر فشار ضعیف شماره 3 و ریتیوب هیترهای فشار ضعیف شماره های 3 و 4 نیروگاه رامین اهواز علاوه بر مطرح کردن خود بعنوان سازنده تجهیزات صنعت برق، توانسته کمک شایانی به امر بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت نماید.