پروژه های خارج از کشور :

  • ساخت واحد اکسترکشن با ظرفیت 100 تن در روز و تصفیه روغن با ظرفیت 25 تن در روز در کشور تاجیکستان/خوجند، کارخانه روغنکشی Spetamant. Oil. ltp
  • ساخت واحد اکسترکشن با ظرفیت 400 تن در روز و تصفیه روغن 100 تن در روز در کشور تاجیکستان/دوشنبه، کارخانه روغن تاجیک
  • ساخت واحد اکسترکشن با ظرفیت 200 تن در روز، کشور قزاقستان/سرکند، کارخانه روغن سرکند
  • ساخت واحد اکسترکشن با ظرفیت 200 تن در روز، کشور ازبکستان/تاشکند، کارخانه روغن تاشکند


پروژه های داخلی :


  • پروژه گاز زدایی از گوگرد ورودی به واحد دانه بندی، کارفرما: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران (EPC)
  • پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W186 دهلران (PC)، کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
  • تامین و تعویض تیوب کولرهای هوایی واحد هیدروکراکر (16) پالایشگاه، کارفرما: پالایش نفت بندرعباس
  • ساخت شش واحد تیوب باندل 2E-612/614/615/619/620/621، کارفرما: پالایش نفت تهران
  • ساخت سروموتورها، پاوریونیت ها و تجهیزات متعلقه آنها جهت دریچه های اضطراری و سرویس سیستم تخلیه کننده تحتانی و آبگیر نیروگاه پروژه سد شاه و عروس افغانستان، کارفرما: شرکت پرهون طرح