همکاران، مشتریان و تامین کنندگان عزیز می توانند اساسنامه شرکت صنایع فلزی کوشا را به صورت یک فایل PDF دانلود نمایند.