استرالیا: Aban Pty Ltd
اطلاعات تماس
مدیر فروش:
تلقن: 11 78 542 42 61+
ایمیل: Hadi@abanco.com.au
 
ایران: پیشگامان صنعت آبان
اطلاعات تماس
مدیر عامل:
تلفن: 09121540312
ایمیل: ME@aip-ir.com

وبسایت: www.aip-ir.com