• پروژه گاز زدایی از گوگرد ورودی به واحد دانه بندی، کارفرما: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران (EPC)
  • خرید یک دستگاه کلد باکس، کارفرما: شرکت پالایش گاز پارسیان
  • پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W186 دهلران (PC)، کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
  • تامین و تعویض تیوب کولرهای هوایی واحد هیدروکراکر (06) پالایشگاه، کارفرما: پالایش نفت بندرعباس
  • ساخت تیوب باندل جهت مبدل های آمین-بخار واحد شیرین سازی، کارفرما: پالایش گاز ایلام
  • ساخت یک ست کالای سوپرهیتر بانک بویلر، کارفرما: پالایش نفت بندرعباس
  • ساخت شش واحد تیوب باندل 2E-612/614/615/619/620/621، کارفرما: پالایش نفت تهران
  • ساخت سروموتورها، پاوریونیت ها و تجهیزات متعلقه آنها جهت دریچه های اضطراری و سرویس سیستم تخلیه کننده تحتانی و آبگیر نیروگاه پروژه سد شاه و عروس افغانستان، کارفرما: شرکت پرهون طرح