• ساخت سینی های برج تقطیر پالایشگاه بانیاس ( پروژه صانیر )
  • ساخت کارخانجات روغن کشی به ظرفیت ۲۵ تن در روز ( شرکت پرگل البرز )
  • ساخت دستگاه زباله سوز ( کارفرما شرکت آذیش برزین آینده)

ساخت سینی های برج تقطیر ( در حال اجرا )

ساخت کارخانجات روغن کشی به ظرفیت ۲۵ تن در روز ( در حال اجرا )

ساخت دستگاه زباله سوز (در حال اجرا )