• ساخت سینی های برج تقطیر پالایشگاه بانیاس ( پروژه صانیر ) اتمام پروژه
  • ساخت کارخانجات روغن کشی به ظرفیت ۲۵ تن در روز ( شرکت پرگل البرز )
  • ساخت دستگاه زباله سوز ( کارفرما شرکت آذیش برزین آینده) اتمام پروژه

ساخت سینی های برج تقطیر

ساخت کارخانجات روغن کشی به ظرفیت ۲۵ تن در روز

ساخت دستگاه زباله سوز