[trailer_box target=”_blank” slogan=”مشاهده تصویر”]

با توجه به تولید فراوان مازوت در پالایشگاه های کشور و فروش این محصول مهم با قیمت کم به کشورهای خارجی و با توجه به اینکه مازوت بعنوان یک ماده ی اولیه بسیار با ارزش قابلیت تولید انواع محصولات با ارزش افزوده ی بالا را دارا می باشد، با اخذ سفارش ساخت یک کارخانه تولید انواع قیر و گازوئیل از ماده ی اولیه مازوت، طراحی و ساخت پایلوت آن در محل کارخانه صنایع فلزی کوشا انجام گرفت.

در ادامه نیز صنعتی سازی و ساخت کارخانه این طرح، متاسفانه بدلیل عدم تامین منابع مالی توسط کارفرما، تاکنون متوقف شده است.